Boligsociale bestyrelser

Samarbejde, slagkraft og strategiske beslutninger er vigtige elementer i ledelsen af de boligsociale indsatser. Her på siden kan du finde oplysende og inspirerende indspark til bestyrelsesarbejdet.

Fokus på entydig ledelse af de boligsociale indsatser

Fire film sætter fokus på formål og perspektiver i det boligsociale bestyrelsesarbejde. Bestyrelserne belyses fra flere vinkler.

  • I to film tager en bestyrelse selv ordet og fortæller, hvad bestyrelsen betyder for dem, og hvilke erfaringer og anbefalinger både boligorganisation og kommune har i forhold til at få bestyrelsen godt i gang.  
  • I en film fortæller Landsbyggefonden om formålet med at nedsætte bestyrelserne,  bl.a. fortæller fonden om vigtigheden af, at de boligsociale indsatser spiller sammen med kernedriften og øvrige indsatser i boligområdet.
  • Endelig formidles forskerens perspektiv. I den film bliver der zoomet ind på, hvordan bestyrelserne kan skabe offentlig værdi  og udvikle boligområderne gennem målrettede samarbejder mellem boligorganisationer, kommuner og civilsamfund.

Med filmene ønsker vi at understøtte styring og ledelse af de boligsociale indsatser, særligt samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer. 

Landsbyggefonden har desuden udgivet en pjece om organisering af boligsociale indsatser.

Se nærmere på centrale elementer i det boligsociale bestyrelsesarbejde

Bestyrelsens perspektiv: Fælles retning i den lokale indsats - bestyrelsesarbejdet i praksis
Bestyrelsens perspektiv: Fælles retning i den lokale indsats - bestyrelsesarbejdet i praksis
Skrevet d. 8-6-2020
Forskerens perspektiv: Styring og ledelse - bestyrelsens centrale rolle
Forskerens perspektiv: Styring og ledelse - bestyrelsens centrale rolle
Skrevet d. 8-6-2020
Kickoff og etablering - få bestyrelsen til at leve
Kickoff og etablering - få bestyrelsen til at leve
Skrevet d. 8-6-2020
Landsbyggefondens perspektiv: Nye bestyrelser i den boligsociale indsats - hvad og hvorfor?
Landsbyggefondens perspektiv: Nye bestyrelser i den boligsociale indsats - hvad og hvorfor?
Skrevet d. 8-6-2020

Erfaringe og værktøj fra udviklingsprojektet er samlet på Boligsocialnets hjemmeside.

Hent rapporten om strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser inden for 2015-2018-midlerne

Du kan hente vigtig viden om entydig ledelse i rapporten "Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne".

Rapporten indeholder foreløbige erfaringer med de nye bestyrelser. Der følges i 2021 op på rapporten med yderligere en rapport. Rapporten vil ligeledes have fokus på understøttelsen af bestyrelserne samt den strategiske styring og udvikling i boligområderne.