Boligsocial indsats (Huslejestøtte)

Udsatte boligområder kan søge tilskud til boligsocial indsats, hvis området har alvorlige udfordringer af boligsocial og økonomisk karakter.

Hvad er huslejestøtte?

Huslejestøtte kan særskilt gives til problemramte afdelinger efter en konkret vurdering m.v. Udmelding og senere tilsagn gives under forudsætning af at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilhørende finansieringsplan. Støtten ydes enten som egentlig nedsættelse af balancelejen og/eller som kompensation for nye kapitaludgifter ved fysiske (støttede) arbejder, højt huslejeniveau, driftsvanskeligheder m.v.

Under hvilke forhold kan støtten udbetales?

Huslejestøtte ydes på baggrund af oplysninger om det nuværende huslejeniveau, evt. nødvendige renoveringsarbejder m.m., den lokale konkurrencesituation, herunder også den interne konkurrence, afdelingens attraktionsværdi herunder afdelingens alder, beboersammensætningen og regnskabet m.v. Fonden udarbejder en huslejemodel, der systematisk kan måle behovet for huslejenedsættelser i de ansøgende afdelinger. På baggrund af modellens resultater udarbejder fonden en foreløbig liste over afdelinger, som kan forvente at komme i betragtning til huslejenedsættelse. Herefter vil disse afdelinger få besked om, hvilke krav fonden har til den endelige helhedsplan.

Ordforklaringer

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.