Informationsmøde

Her kan du dykke ned i en række af de oplæg, du kan opleve, når fonden afholder de mange fysiske informationsmøder om fondens forretningsområder - i en kompakt, digital udgave. Informationsmøderne er målrettet projektledere/forretningsførere m.fl. i boligorganisationer, ansatte i kommuner, bygherrerådgivere samt andre involverede. Oplæggene er produceret i november 2021.

Landsbyggefondens økonomiske rammer

Lars Økonomiske Rammer

Renoveringsstøtte

Helhedsplan - indhold og formål
Skrevet d. 3-11-2022
Regulativ om støtte til opretning mv.
Sagsgangen i Landsbyggefonden
Skrevet d. 3-11-2022
Regulativ om støtte til opretning mv.
Støttekategorier
Skrevet d. 3-11-2022
Regulativ om støtte til opretning mv.
Dokumentation & projektforslag
Skrevet d. 3-11-2022
Regulativ om støtte til opretning mv.
Budget og ydelsesark
Skrevet d. 3-11-2022
Regulativ om støtte til opretning mv.

Driftsstøtte og husleje

Landsbyggefondens støttemuligheder
Landsbyggefondens støttemuligheder
Skrevet d. 3-11-2022
Regulativ om boligsocial indsats (Huslejestøtte)
Boligorganisationens støttemuligheder
Skrevet d. 3-11-2022
Regulativ om boligsocial indsats (Huslejestøtte)
O-lån, kapitaltilførsel og driftslån (manko)
Skrevet d. 3-11-2022
Regulativ om boligsocial indsats (Huslejestøtte)
Reguleringskonto og kommunalt tilsyn
Skrevet d. 3-11-2022
Regulativ om boligsocial indsats (Huslejestøtte)

Vil du vide mere om de behandlede støtteordninger?

Käte Thorsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

 Käte Thorsen er Byggeteknisk konsulent.

Käte er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. Käte medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Iben Marie Lehm

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Iben Marie Lehm er Byggeteknisk konsulent.

Iben er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Iben medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Finn Lykkegaard Madsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Finn Lykkegaard Madsen er Byggeteknisk konsulent.

Finn er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag.  Finn medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Mads Gudmand-Høyer

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Mads Gudmand-Høyer er Byggeteknisk konsulent.

Mads er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. Mads medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Bente Heltberg

Funktionsleder, Byggeteknisk Funktion

Bente Heltberg er Funktionsleder i Byggeteknisk funktion.

Bente varetager den daglige byggetekniske ledelse af funktionen. Bente er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag og eksterne projekter.

Bente medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Helle Schaumburg

Teknisk assistent, Byggeteknisk Funktion

Helle Schaumburg er teknisk assistent i Byggeteknisk funktion.

Helles arbejdsområder er planlægning af besigtigelser for fondens tekniske sagsbehandlere, tilsagnsgivning, godkendelse af skema B og C samt registrering af nye renoveringssager. Helle vejleder i brugen af Driftsstøtteportalen og Bossinf-renovering. Herudover hjælper Helle med udarbejdelse af byggetekniske sagsfremstillinger.

Grete Alvagård

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Grete Alvagård er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Grete varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Grete for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

André Markmann

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

André Markmann er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

André varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler. Derudover står André for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Kenneth Sørensen

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Kenneth Sørensen er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Kenneth varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Kenneth for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

 

Peter Mols

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Peter Mols er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Peter varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Peter for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Marianne Engelbrecht Ekstrøm

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Marianne Engelbrecht Ekstrøm er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Marianne varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Marianne for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.