Salg

Salg af almene boliger kan komme på tale, hvis fx kommunalbestyrelsen og boligorganisationen er enige om afhændelse.

Salg

Der findes grundlæggende to typer af salg af almene boliger: Salg til lejerne som ejerboliger eller salg af afdelinger eller dele af disse.

Besøg disse områder på vores hjemmeside.