Ledige boliger i den almene boligsektor 2022-2023

Der var i alt 3.367 ledige boliger i den almene boligsektor i januar 2022 viser temastatistik fra Landsbyggefonden. Det svarer til en stigning på 166 ledige boliger i forhold til januar 2022. I januar 2023 udgør antallet af ledige boliger 0,57 % af samtlige boliger i den almene boligsektor.

Ledige boliger indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. Temastatistikken giver et samlet overblik over det seneste års udvikling i antallet af ledige boliger.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af Huslejeregistret og viser antallet af ledige boliger fordelt på typer i de enkelte måneder fra januar 2022 til januar 2022.

Antallet af ledige boliger er højest i januar 2023 og lavest i september 2022. Der er store regionale forskelle i antallet af ledige boliger. I januar 2023 er antallet af ledige boliger højest i Region Midtjylland og lavest i Region Sjælland. 7 ud af 10 ledige boliger er familieboliger og ledigheden er højest i etagebyggeri. I januar 2023 har halvdelen af samtlige ledige boliger været ledige over 3 måneder.

Udviklingen i ledige boliger i den almene boligsektor kan månedligt følges via Landsbyggefondens elektroniske ledighedsstatistik http://ledigeboliger.lbf.dk/. Her er der også mulighed for at se ledigheden på kort og udsøge ledighedsdata helt tilbage fra 2007.